Tegnestuen:
Design tilgang
TMP Arkitektur har en grundlæggende arkitektonisk og designmæssig holdning, som handler om at komme længst muligt med hvad der er til rådighed. 
Således er ambitionen i alle henseender  at udforske projektets fulde potentiale.
Resultaterne opstår gennem gode relationer og samarbejdspartnere hvor fokus er på den interne proces, som derigennem giver det bedst mulige resultat.
Dette opnås gennem en høj faglig ambition, som kommer til udtryk gennem det tværfaglige samarbejde, hvor alle bidrager med hver sin kompetence og det altid er den bedste ide som vinder.
Tegnestuen er samarbejds- og netværksbaseret, hvor projekterne drives i et kreativt fællesskab med faste solide samarbejdspartnere, så hvert enkelt projekt altid sammensættes med det bedste hold.
Samarbejde er dna i alle projekter mellem bygherre, rådgivere og udførende. 
ingen kan stå alene og alle har et fælles mål omkring byggeri hvor alle tandhjul er nødvendige. alle involverede er derfor ligeværdige parter, for at kunne skabe de bedst mulige projekter. 
Det faglige speciale ligger  i udviklingsfaserne, hvor merværdien skabes mellem bygherre, kommunen og brugerne. 
bygherrerådgivning i forbindelse med projektudvikling favner dermed størstedelen af porteføljen
Tegnestuen er beliggende i Århus, og med afsæt i Østjylland opererer den i hele landet.

Historik
Thomas Meldgaard Pedersen har forud for etableringen af egen tegnestue 15 års erfaring fra nogle af Danmarks førende arkitektfirmaer.
Han har været partner i laban arkitekter og tidligere ansat som kreativ leder, designansvarlig og sagsarkitekt hos Arkitema, AART og 3XN, indtil han startede egen tegnestue.
TMP arkitektur blev stiftet i 202.

Yderligere kompetencer
Thomas Meldgaard Pedersen er desuden udpeget beskikket censor for de kunstneriske videregående uddannelser under uddannelses- og Forskningsministeriet
Han bestrider derudover en bestyrelsespost i Byggesocietetet, danmarks stærkeste netværk indenfor bygge- og ejendomsbranchen .
TMP Arkitektur er medlem af danske arkitektvirksomheder og garanti for arkitektoniske værdiskabelse
Back to Top