Tegnestuen:
TMP Arkitektur er en samarbejds- og netværksbaseret tegnestue, hvor projekterne drives i et kreativt fællesskab med faste solide samarbejdspartnere, så hver enkelt projektet altid sammensættes med det bedste hold.
Det faglige speciale ligger  i udviklingsfaserne, hvor merværdien skabes mellem bygherre, kommunen og brugerne. 
bygherrerådgivning i forbindelse med projektudvikling favner dermed størstedelen af porteføljen
Tegnestuen er beliggende i Århus, og med afsæt i Østjylland opererer den i hele landet.
Metode:
TMP Arkitektur har en grundlæggende arkitektonisk og designmæssig holdning som handler om at komme længst muligt med hvad der er til rådighed.
Således er ambitionen i alle henseender  at udforske projektets fulde potentiale.
Resultaterne opstår gennem gode relationer og faste samarbejdspartnere hvor fokus er på den interne proces, som derigennem giver det bedst mulige resultat.
Dette opnås gennem en høj faglig ambition som kommer til udtryk gennem det tværfaglige samarbejde, hvor alle bidrager med hver sin kompetence, og det altid er den bedste ide som vinder.
Baggrund:
Thomas Meldgaard Pedersen har forud for etableringen af egen tegnestue 15 års erfaring fra nogle af Danmarks førende arkitektfirmaer.​​​​​​​
Han har senest været partner i laban arkiteker og tidligere været ansat som kreativ leder, designansvarlig og sagsarkitekt hos arkitema, AART og 3XN, indtil han i 2021 startede egen tegnestue.

TMP Arkitektur er medlem af danske arkitektvirksomheder og garanti for arkitektoniske værdi
Back to Top