Design tilgang
TMP Arkitektur er en tegnestue med en unik æstetisk tilgang, der ikke er begrænset af en bestemt stil eller retning. I stedet er tilgangen baseret på tæt samarbejde og en række designprincipper, som sikrer skræddersyede og unikke projekter for hver enkelt kunde. Tilgangen er pragmatisk med et konstruktions- og tektonisk afsæt, hvor arkitekturen skabes i geometrien.
TMP Arkitektur tager individuelle krav til hvert projekt i betragtning, og vores kerne kompetence er at samle trådene og facilitere processen for at levere det bedst mulige endelige projekt. Vores tilgang er bæredygtig, hvor passive tiltag, skabt i idefasen, bliver bærende elementer i hele projektets forløb og mindsker behovet for mekaniske tiltag senere i processen.
Samarbejde er dna i alle projekter mellem bygherre, rådgivere og udførende, hvor alle involverede parter er sidestillede og bidrager med deres viden og kompetencer. Tegnestuen er samarbejds- og netværksbaseret, hvor projekterne drives i et kreativt fællesskab med faste solide samarbejdspartnere, så hvert enkelt projekt altid sammensættes med det bedste hold.
TMP Arkitektur har en grundlæggende arkitektonisk og designmæssig holdning, som handler om at komme længst muligt med hvad der er til rådighed. Dette opnås gennem en høj faglig ambition og et tværfagligt samarbejde, hvor alle bidrager med hver sin kompetence, og det altid er den bedste ide, som vinder.
Tegnestuen har en bred portefølje, men det faglige speciale ligger i udviklingsfasen, hvor merværdien skabes mellem bygherre, kommunen og brugerne. Bygherrerådgivning i forbindelse med projektudvikling favner dermed størstedelen af porteføljen. 

Historik
Thomas Meldgaard Pedersen har forud for etableringen af egen tegnestue 15 års erfaring fra nogle af Danmarks førende arkitektfirmaer.
Han var tidligere partner i laban arkitekter samt ansat som kreativ leder, designansvarlig og sagsarkitekt hos Arkitema, AART og 3XN, indtil han startede egen tegnestue.
TMP arkitektur blev stiftet i 2021, er beliggende i Århus og opererer i hele landet.

Kompetencer
Thomas Meldgaard Pedersen er udpeget beskikket censor for de kunstneriske videregående uddannelser under uddannelses- og Forskningsministeriet.
Han bestrider derudover en bestyrelsespost i Byggesocietetet Århus, Danmarks stærkeste netværk indenfor bygge- og ejendomsbranchen.
TMP Arkitektur er medlem af danske arkitektvirksomheder og garanti for arkitektoniske værdiskabelse
Back to Top