Funktion: opholdsplads og parkering
Geografi: Brædstrup
Status: skitseforslag
Størrelse:
Opgavetype: privat opdrag

Som et led i en byomdannelse er en eksisterende parkeringsplads, som i dag fremstår slidt og uden lyst til ophold, foreslået renoveret og omdisponeret, så der dels er plads til flere biler, samt forbinder to områder af byen med et rekreativt strøg til ophold.
med en smart disponering og ændret trafik, bliver der således plads til både flere biler, samtidig med at fodgængerne sikres bedre vilkår og der skabes  en bevægelse som giver plads til et park-strøg, hvor man kan holde uformelle pauser og som vil fungere som opholdsareal i sommermånederne til de omkringliggende erhverv.
parkeringspladsen skifter samtidig karakter fra et asfalteret område med regnvands udfordringer, til et grønt parkeringsareal med primært permeable overflader og grønne regnvandsbede til at forsinke vandet.
intentionen er at parkeringsområdet skifter karakter fra industri udtryk, til et park lignende byrum, som inviterer til ophold og pauser i midtbyen.

You may also like

Back to Top