Funktion: helhedsplan - boliger for alle boligtyper
Geografi: Århus
Status: myndighedsbehandling
Størrelse: 30.000 m²
Opgavetype: privat opdrag
Samarbejde: fabulas a/s & alboa
Vi præsenterer et banebrydende projekt, der kan være med til at styrke den igangværende innovative og grønne byudvikling i Aarhus, samt understrege intentionerne vedr. blandede boligtyper. 

Projektets hensigt er at imødekomme ønskerne for fremtidens byudvikling i Aarhus kommune. 
Det tager udgangspunkt i forslag til temaplanens visioner, hvor man ønsker at gå forrest med den grønne omstilling, skabe boliger for alle og holdbare nabolag på den lange bane når det kommer til trivsel og velvære hos befolkningen. 
Vi præsenterer derfor et projekt, der har særligt fokus på blandet beboersammensætning, forskellige ejerformer, fællesskab, bæredygtighed og inddragelse af naturen i bebyggelsen. 
Projektet indeholder bla: Et eksploratorium for senior- og generationsbofællesskaber
 Varierende boligformer: eje/leje/andel/almen 
Regnvandsløsninger
Varierende boligstørrelser: 1-2-3-4 værelser, tiny houses & parcelhusgrunde Træbyggeri & grønne tiltag
Mere natur i byerne og hverdagen
Fælleshuse til at danne fællesskaber i nabolaget

You may also like

Back to Top