Funktion: 1 & 2 plans familie boliger
Geografi: Årslev
Status: ikke realiseret
Størrelse: 2370 m²
Opgavetype: offentligt udbud
Kunde: innovater
Samarbejde: DAI
Vores vision for bebyggelsen i den fremtidige udvikling i Årslev, er at den skal fremstå som en moderne og bæredygtig forstad til Odense, hvor fællesskab er en drivende parameter, og at vi opfører en bebyggelse med bæredygtighed og fællesskab i centrum.
Fællesskabet skal opstå i de enkelte gårde som omkranser det fælles ankomstareal, men hvor der er passager rundt langs kanten af fællesområdet, hvor de semi-private forhaver bliver en naturlig del af fællesrummet og skaber en glidende overgang mellem det private og offentligt rum.
Den enkelte gård er organiseret så hver enkelt af husene henvender sig ind imod gårdrummet og på den måde fordrer til fællesskab.
Gården er dermed en del af flere gårde med samme intentioner og samlet set vil de forskellige gårde blive en del af en sammenhæng, som skaber identitet og fællesskabsfølelse i hele bebyggelsen.
Bebyggelsen består af tæt-lav bebyggelse med boliger i 1 og 2 etager sammensat i mindre kæder. Med deres kompakthed skabes der lys, luft og udkig til de grønne omgivelser og adgang til de rekreative arealer til glæde og gavn for alle beboerne.

Boligerne organiseres i kæder omkring gårdrummet, som skaber intimitet og nærhed boligerne imellem. Samtidig er sammentrækningen med til at skabe kig og udsyn mellem boligerne og nærhed til den omkringliggende natur. På den måde trækkes landskabet helt tæt op til boligerne og giver nem adgang til grønne rekreative arealer for alle beboere. Landskabskilerne imellem boligerne skaber nærhed til
naturen og forbindelse til skoven mod syd. Samtidig opstår der lange kig ud i landskabet hvor de naturlige rekreative arealer oplevelsesmæssigt trækkes helt ind i de enkelte gårde.

Boligerne orienterer sig i de enkelte gårde omkring det indre fælles gårdrum, hvor al parkering foregår. Beboernes bevægelse mellem boligerne foregår langs kanten af det indre gårdrum og får fællesarealer og private forhaver til at flyde sammen. Forhaver til boligerne opføres med lave hække og buske, som angiver private zoner, men ikke afskærmer for at interagere med naboerne. Denne fællesskabsfølelse og synlighed på tværs er desuden med til at mindske ensomhed og fordrer til at man kommer hinanden ved, hvormed social bæredygtighed kommer til udtryk i naboskab og overskuelighed. 
Alle boliger er 10 m i dybden som giver optimale dagslysforhold og trækker lys og luft tværs igennem husene og skaber behagelige værelser og opholdsrum. De overordnede ens typologier skaber sammenhængskraft og homogenitet, samtidig med at differentiering af udtryk i materialer skaber forskellighed og individualitet, egen identitet og særpræg indenfor fællesskabet. Blandingen af typer og etager, er med til at sikre diversitet, hvor boligerne er tilpasset både børnefamilier og ældre.

Bebyggelserne består af 2 typer, på hhv. 1 og 2 etager på 90 og 110 m². Det er begge 4 værelses boliger, men med mulighed for at lave et ekstra værelse i 2 etagers boligen. Således kan den ene type bebos af en familie på 5, samtidig med at den anden kan bebos af et par, som både kan have gæste værelse og kontor.

You may also like

Back to Top