Funktion: etagebolig og erhverv
Geografi: silkeborg
Status: myndigheds behandling 
Størrelse: ca. 1050 m²
Opgavetype: privat opdrag
Kunde: privat
Projektets beliggenhed på Vestergade 81, vil med sin karakteristiske geometriske udformning biddrage til et varieret og dynamisk bebyggelsesforløb langs Vestergade. Bebyggelsen ligger sig i fodaftrykkende fra eksisterende bygninger, således at det nylige gavlmaleri af Drewsen bevares samtidig med at der etableres et offentligt uderum, som er med til at skabe et ophold til pause og refleksion langs Vestergade.

Boligerne hæves 1 m fra terræn, så indkigsgener minimeres fra forbipasserende og trappes gradvis tilbage på grunden. I flugt med Vestergade etableres liberalt erhverv, som træder frem og markerer det ene hjørne af bebyggelsen og bliver et markant fremtrædende lejemål.
Bebyggelsen har en nedtrapning af etager i enderne, således at den tilpasses nabo bygninger, hvor den østlige ende flugter med nabobygningen og den vestlige ende tager hensyn til naboen ved ikke at bygge højt op ad gavlen.
Der etableres 12 lejligheder á blandet 2 og 3 værelses lejligheder samt ca. 170 m² erhverv, ialt ca 1050 m².
Der er adgang til boligerne fra gården, hvor der er trappe og elevator til alle lejligheder. Ligeledes har alle lejligheder adgang til altan. Dette er sammen med størrelser på lejlighederne med
til yderligere at variere udbuddet af særlige lejligheder. Alle værelser er placeret mod nord, hvor opholdsrum og uderum er placeret på sydsiden af bygningen, så der skabes optimale rekreative rum til alle boliger.
I forlængelse af bygningen placeres de fælles opholdsrum for beboerne centralt på grunden, således at parkering og kørsel placeres bagerst på grunden, som afskærmes med kummer med beplantning, så motorlyd og lys-gener minimeres mest muligt for beboerne.

Der plantes nye træer og buske i udvalgte områder på grunden, så der skabes lommer og nicher til ophold på grunden.
Bygningen fremtræder i robuste og vedligeholdelsesvenlige materialer, primært mursten og mindre partier i glas, aluminium og træ. Facadernes udtryk fremkommer med recesser og dermed skyggevirkninger, som sammen med bygningsgeometriens tilbagerykning og nedtrapning skaber variation og et spændende visuelt byggeri for borgerne. Således giver bygningen både tilbage til borgerne, som vil se og bevæge sig omkring bygning, samt beboerne som får kvalitetsbevidste boliger centralt på kanten af byen og skoven.

You may also like

Back to Top